Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte
we Wschowie

Ubezpieczenie szkolne

Warianty ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

Instrukcja zgłoszenia roszczenia

Wniosek szkody

Strefa Ucznia

Strefa Rodzica

Znajdź nas

Skip to content