Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte
we Wschowie

Biblioteka

Opiekunowie naszej biblioteki

Jolanta Bryćko

Iwona Zając

Jacek Szaferski

Nasza biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli bibliotekarzy i innych nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem 
i poszerzaniem wiedzy i rozwijają swoje zainteresowania. Jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli
i rodziców oraz ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej. Od roku szkolnego 2007/2008 jest również Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁEK   7.30 – 15.00
 WTOREK7.30 – 15.00
 ŚRODA 8.30 – 12.30
 CZWARTEK 7.00 – 15.15
 PIĄTEK7.30 – 15.00

Wydarzenia

Czytanie przy choince

W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia po raz kolejny zorganizowaliśmy spotkania przy choince, mające na celu słuchanie pięknego czytania wybranych książek z literatury dziecięcej.W związku

Czytaj więcej »
 1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele
  oraz pozostali pracownicy szkoły.
 3. Wszystkich korzystających z biblioteki obowiązuje dbałość
  o wypożyczone, mienie szkolne a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
 4. Jednocześnie można wypożyczyć 5 książek na okres 1 miesiąca.
  W szczególnych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. uczestnikom konkursów), a także przedłużyć termin ich zwrotu.
 5. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji.
 6. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inna wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej (dostępnej w bibliotece szkolnej), potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Opiekunem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest nauczyciel bibliotekarz.

Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. 
Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.

Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.

Przed przystąpieniem do pracy z komputerem należy uzyskać zgodę nauczyciela bibliotekarza.

Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez  podejmowania samowolnej próby naprawy.

Z encyklopedii, słowników, innych programów i baz danych zakupionych przez szkołę uczniowie korzystają wyłącznie na  miejscu.

Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom  biblioteki.

Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz.

Zabrania się:

  – dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,

 instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych,

  – kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,

  – korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,

  – korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych

Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.

W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.

Wszystkim użytkownikom ICIM życzymy: umiejętnego korzystania
z zasobów Internetu, pogłębiania wiedzy i zainteresowań oraz miłego serfowania w sieci.

Strefa Ucznia

Strefa Rodzica

Znajdź nas

Skip to content