Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte
we Wschowie

Stołówka w naszej szkole

Od dnia 06.09.2021 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole.

Cena jednego obiadu dla ucznia – 6,50 zł.

Obowiązuje abonament miesięczny – bez wyboru dni.

Potwierdzenie przelewu (wydruk komputerowy, druk bankowy, druk pocztowy) należy dostarczyć do 03.09.2021 r. (piątek) – dotyczy września. W kolejnych miesiącach opłat należy dokonywać wg postanowień zawartych w Regulaminie Stołówki (zgodnie z zamieszczanymi ogłoszeniami).

Przyjmowane są tylko potwierdzenia w formie pisemnej – składane w oznaczonym pudełku przy portierni – TYLKO w wyznaczonym terminie.

Wpłat mogą dokonywać rodzice uczniów PRZYJĘTYCH na obiady, natomiast osoby z list rezerwowych (zarówno w klasach I-III, jak IV-VIII nauczyciele informowali przy zapisie, które dzieci są na listach rezerwowych) powiadomione zostaną poprzez wiadomość w Librusie o rozpoczęciu posiłków i wpłacie. Wpłaty spoza listy przyjętych nie będą brane pod uwagę (zwrot wpłaty).

W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów proszę o niezwłoczną informację do końca miesiąca poprzez wiadomości w Librusie – jest długa lista oczekujących na miejsce obiadowe.

Wszelkich informacji dotyczących obiadów udziela kierownik oraz nauczyciele świetlicy.

Strefa Ucznia

Strefa Rodzica

Znajdź nas

Skip to content