Dnia 31 października uczniowie pod opieką pani Joanny Kupisz i Katarzyny Waligóry wyruszyli do Lapidarium Rzeźby Nagrobnej. Wyjście poprzedziła akcja zbiórki zniczy wśród dzieci, a także rozmowa dotycząca odpowiedniego zachowania na cmentarzu. Dzieci zapaliły znicze i pomogły porządkować cmentarz. Uczniowie mogli zapalić lampki również na symbolicznej mogile upamiętniającej Powstańca Wielkopolskiego. Niewątpliwie takie wyjścia na miejsca pamięci to jedna z ważniejszych lekcji wychowania patriotycznego.