29 września 2023 rbył dla nas niezwykle ważny i uroczysty. Obchodziliśmy bowiem Święto Patrona- Bohaterów Westerplatte. Uczniowie, pod kierunkiem pań- Edyty Rycerz- Kaczor i Joanny Kupisz przenieśli nas do wydarzeń z początku września 1939 roku. Ten słowny projekt dodatkowo uświetnił nasz niezawodny zespół muzyczny FORTE pod przewodnictwem pana Łukasza Hilarskiego