W piątek 19 stycznia uczniowie klas V, VI, VII i VIII wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z bezpieczeństwem na lodzie, bezpieczeństwem na drodze, ekologią oraz zasadami przeprowadzania resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Na koniec spotkania każdy z uczniów otrzymał opaski odblaskowe.