W dniu 06.10.2023 roku odbyła się uroczystość Ślubowania klas pierwszych na uczniów naszej szkoły. W uroczystości uczestniczyła klasa 1 A i 1 B, zaproszeni goście Pan Konrad Antkowiak Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Pani Anna Wiśniewska Dyrektor Biura Oświaty i Spraw Społecznych i Rodzice oraz Pani Małgorzata Kordek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie, Pani Ludmiła Grzelak i Pani Małgorzata Stępczak-Gąsiorek wychowawczynie klas pierwszych.

Uroczystość rozpoczęła się apelem. Dzieci złożyły Ślubowanie oraz zostały pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie. Następnie Burmistrz wręczył pamiątkowe dyplomy i upominki. Po apelu dzieci wraz z wychowawczyniami przeszły do CKiR, gdzie odbył się słodki poczęstunek oraz projekcja filmu „O psie, który jeździł koleją”.