Uczniowie klasy 1a brali udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy pod hasłem „Ratujemy i uczymy ratować”. Szkolenie przeprowadziła pani Małgorzata Świder.