Czwartek, 13.10. 2022 r. był dla uczniów klas 1a i 1b dniem wyjątkowym, ponieważ zostali zaproszeni do biblioteki szkolnej na uroczystość Pasowania na Czytelnika. Najpierw jednak dzieci musiały zdać egzamin składający się z trzech zadań. Wszyscy poradzili sobie doskonale i mogli złożyć uroczyste ślubowanie. Obie klasy otrzymały certyfikaty Pasowania na Czytelnika. Ponadto każdy uczeń dostał specjalną Wyprawkę Czytelniczą „Pierwsze abecadło” – teksty polskich autorów dziecięcych, „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszurę dla rodziców oraz kolorowy plakat z alfabetem. Wyprawki pozyskane zostały z Instytutu Książki

Pasowanie na czytelnika
« z 21 »