Tradycją naszej szkoły jest uczestnictwo w Lubuskim Sejmiku Dziecięcym, dlatego też uczniowie z klasy 8b: Stanisław Ciepły i Jerzy Gromek reprezentowali naszą społeczność uczniowską podczas tegorocznych obrad, które przebiegały pod hasłem: ” Wszyscy jesteśmy jednakowo ważni”.

Młodzi samorządowcy w trakcie spotkania zwiedzili Urząd Marszałkowski. Spotkali się z Marszałkiem Województwa Lubuskiego, panem Marcinem Jabłońskim oraz przewodniczącą Sejmiku Województwa Lubuskiego, panią Anną Synowiec.
Młodzież poznała zasady funkcjonowania urzędu oraz pracy radnych.
Nasi uczniowie zadebiutowali również przed kamerami, kiedy to mogli wypowiedzieć się na temat wrażeń ze spotkania oraz ich roli w przyszłości.
Całe spotkanie zostało uwieńczone pysznym tortem z okazji X jubileuszowych obrad Sejmiku Dziecięcego.