14 grudnia klasa VIII c , w ramach lekcji WOS-u, odwiedziła Starostwo Powiatowe we Wschowie.Zostaliśmy przyjęci przez starostę pana Andrzeja Bielawskiego, wicestarostę Waldemara Starostę, panią sekretarz Elizę Lebedyńską – Maj, z-cę kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg panią Beatę Pizoń, Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami panią Beatę Szymańską oraz pracownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego pana Przemysława Glińskiego. Poznaliśmy strukturę oraz zadania Powiatu. Otrzymaliśmy upominki i zrobiliśmy sobie okolicznościowe zdjęcie. Bardzo dziękujemy za życzliwe przyjęcie i możliwość poznania Starostwa.