24 października odbył się konkurs czytelniczy „W krainie baśni”, do którego przystąpiło dziewięcioro uczniów z klas III-IV.

Celem konkursu było budzenie zainteresowań czytelniczych, sprawdzenie stopnia znajomości baśni, rozwijanie fantazji i twórczej wyobraźni, zachęcanie do brania udziału w konkursach.

Wyniki konkursu ogłosimy wkrótce.