233 rocznica Konstytucji 3 Maja z udziałem przedstawicieli społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie. Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.
Dziękujemy pani Edycie Rycerz-Kaczor za opiekę podczaj uroczystości.