INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

Nazwa szkoły/placówki:  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie
Adres:    ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa
Telefon:      E-mail: sp2wschowa@poczta.onet.plStrona www: www.sp2wschowa.pl
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówkimgr Małgorzata Kordek
Imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowiamgr Monika Skorupińska
Szkoła: (właściwe podkreślić)Ubiega się o certyfikat wojewódzki Ubiega się o wznowienie certyfikatu wojewódzkiego
Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołuNauczyciele: Monika Skorupińska, Małgorzata Świder, Paulina Krawiec, Paulina Nadtochiy Rodzice: przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców: p. Anna Włoczewska-Grys, Oddziałowe Rady Rodziców, wszyscy rodzice Uczniowie: uczniowie klas I-VIII Pracownicy niepedagogiczni: pielęgniarka szkolna, szkolny stomatolog, wszyscy pracownicy niepedagogiczni Inne osoby: ratownik medyczny- p. Magdalena Ziemek, pedagog szkolny: Monika Węcławik
Data przystąpienia szkoły/placówki do Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie15.10.2018r.
 Data nadania ostatniego certyfikatu wojewódzkiego (jeśli szkoła otrzymała) 

CZĘŚĆ I

(obejmuje okres ostatnich trzech lat)

A. Wyniki diagnozy:

1. Narzędzia użyte do diagnozy w ostatnich trzech latach (wymienić):
Rok szkolny 2018-2019
Narzędzia: analiza dokumentów, obserwacja, rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, pracownikami niepedagogicznymi.
Rok szkolny 2019-2020
Narzędzia: autoewaluacja oparta na analizie ankiet, obserwacji i rozmów z członkami społeczności szkolnej
Rok szkolny 2020-2021
Narzędzia: ze względu na sytuację epidemiczną odstąpiono od przeprowadzenia ankiet ograniczając się w autoewaluacji do wyciągnięcia wniosków z obserwacji, rozmów z członkami społeczności szkolnej jak również uwzględniając wytyczne MEN, MZ, GIS oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
2. Wyniki diagnozy – wyłonione problemy w ostatnich trzech latach (wymienić wszystkie wyłonione):
Rok szkolny: 2018-2019Wyłonione problemy: Nie wszyscy uczniowie spędzają swój wolny czas w sposób aktywny, są dzieci, które nadużywają telefonów i gier komputerowych lub przesiadują godzinami w sieci. Uczniowie znają zasady bezpieczeństwa panujące w szkole i poza nią, jednak nie wszyscy się do nich stosują. Większość uczniów wie czym są środki psychoaktywne, jednak są uczniowie, którzy uważają, że nie ma niebezpieczeństwa wynikającego z ich używania.
Rok szkolny: 2019-2020
Wyłonione problemy: Wśród społeczności szkolnej znajdują się uczniowie, którzy swoją postawą względem innych wywołują różnego typu konflikty. Owe zachowania konfliktowe wpływają na poziom samopoczucia uczniów.
Rok szkolny: 2020-2021
Wyłonione problemy: Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że są uczniowie, którzy lekceważą zasady higieny i dystansu społecznego w przestrzeni publicznej w związku z COVID-19. Uczniowie ci nie noszą masek zarówno w szkole jak i poza nią zwiększając tym samym ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

B. Opis problemów priorytetowych:

Wyłonione w ostatnich trzech latach problemy priorytetowe (wymienić):

 • Rok szkolny 2018-2019

Wyłoniony problem priorytetowy:

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej.
 2. Dbanie o higienę i bezpieczeństwo w szkole i poza nią.
 3. Wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących przed inicjacją spożywania środków psychoaktywnych.
 • Rok szkolny 2019-2020

Wyłoniony problem priorytetowy:

 1. Zachowania konfliktowe niektórych uczniów jako czynnik stresowy w szkole.
 • Rok szkolny: 2020-2021

Wyłoniony problem priorytetowy: Niska świadomość dotycząca zasad higieny i dystansu społecznego w przestrzeni publicznej w związku z sytuacją epidemiczną.

C. Sprawozdanie z realizacji działań SzPZ mających na celu rozwiązanie problemu priorytetowego:

 • Rok szkolny 2018-2019
 • Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego:
 1. W zakresie propagowania zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej podejmowane były następujące działania:
 2. zajęcia SKS-y
 3. zajęcia sportowe z uczniami zdolnymi
 4. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 5. udział w projekcie: „Lubuskie dla Lekkiej Atletyki”
 6. udział we Wschowskim Festiwalu Biegowym
 7. udział w Konkursie Wiedzy Olimpijskiej w Drzonkowie
 8. wyjazdy na zawody i imprezy sportowe różnego szczebla
 9. comiesięczne wyjazdy na basen
 10. wyjazdy sportowo-rekreacyjne z wychowawcami
 11. wyjazd na warsztaty kulinarne o tematyce bożonarodzeniowej do Ostaszewa
 12. akcja „Owoce i warzywa w szkole” oraz „mleko w szkole”
 13. spotkanie z polskim wioślarzem, dwukrotnym mistrzem olimpijskim, pięciokrotnym medalistą mistrzostw świata Tomaszem Kucharskim
 14. udział uczniów w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu  Życia w ramach współpracy z PCK
 15. wykonanie gazetki ściennej o tematyce SzPZ
 16. zorganizowanie konkursu na najciekawsze logo SzPZ
 17. realizacja zajęć związanych z tematyką: „Zdrowo jem, więcej jem”
 18. zorganizowanie konkursu plastycznego pt.: „Moje zdrowe drugie śniadanie” i współpraca w tym zakresie z lokalnym dietetykiem
 19. zajęcia kulinarne- robienie sałatek owocowo-warzywnych
 20. odwiedzanie w ramach doradztwa zawodowego zakładów pracy promujących zdrowy tryb życia
 21. udział w Festiwalu Piosenki Ekologicznej pt.: „Ekologię praktykujesz- w zdrowie inwestujesz”
 22. udział w konkursie plastycznym: „Zdrowy uśmiech to mój skarb”
 23. zamontowanie tzw. „zdrojów wody pitnej”
 24. korzystanie uczniów ze ścianki wspinaczkowej będącej w wyposażeniu naszej szkoły
 25. W ramach dbania o higienę i bezpieczeństwo w szkole i poza nią podejmowane były następujące działania:
 26. Spotkania uczniów z kosmetyczką pt.: „Jak dbać o urodę w okresie dojrzewania?”
 27. Spotkania z higienistką szkolną młodszych dzieci: „Jak dbać o jamę ustną, aby mieć zdrowe zęby i świeży oddech?”
 28. Realizacja projektu: „Ratujemy i uczymy ratować”
 29. Zorganizowanie Szkolnych Dni Lasu i spotkania uczniów z działaczami proekologicznymi z powiatu wschowskiego
 30. Organizacja warsztatów z praktycznej formy udzielania pierwszej pomocy skierowanych do rodziców i ich dzieci we współpracy z OSP Wschowa
 31. Organizacja w szkole „Dni Bezpiecznego Internetu”
 32. Udział klas I-III w konkursie plastycznym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Zielonej Górze na temat: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”
 33. Konkurs BRD
 34. Udział klas młodszych w pogadance nt. zasad bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym oraz bezpiecznej pracy z maszynami rolniczymi przeprowadzonej przez przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 35. Spotkanie ze strażakami nt. bezpiecznego obchodzenia się z ogniem i gazem, postępowanie w razie pożaru, czujka dymu.
 36. Udział w pokazie strażaków przy stawach wschowskich nt. niebezpieczeństw wynikających z zabawy na cienkim lodzie w ramach programu: „Bezpieczne ferie”
 37. Projekt: „I kudłate i łaciate-nasi ulubieńcy”- rozwijanie właściwej postawy i empatii wobec zwierząt.
 38. Zajęcia w ramach Akademii Eksperymentów uświadamiające w praktyce jak niebezpieczne są niektóre substancje codziennego użytku i jak się z nimi obchodzić
 39. Popołudniowe zajęcia w bibliotece szkolnej z książką, grami i „tingiem”- czytającym długopisem 
 40. W ramach wzmacniania rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących przed inicjacją spożywania środków psychoaktywnych podejmowane były następujące działania:
 41. Zajęcia w ramach antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt.: „Bieg po zdrowie”, którego pomysłodawcą był Główny Inspektorat Sanitarny
 42. Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Wolni od uzależnień”
 43. Z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły przeprowadzono następujące zajęcia dla klas IV-VIII:

– „Czym jest przemoc rówieśnicza i jakie są jej rodzaje?”

– „Stres- przyczyny i sposoby na jego rozładowanie”

– „Czym jest przyjaźń. Jak być przyjacielem?”

– „Stres- wróg czy sprzymierzeniec?”

– „Jaki jestem, jaka jestem?- cechy dobrego kolegi, dobrej koleżanki”

– „Techniki skutecznego uczenia się”

– „Napoje energetyzujące- niebezpieczna moda”

– „Szkodliwy wpływ papierosów i e-papierosów na organizm człowieka”

– „Szkodliwy wpływ alkoholu na organizm człowieka”

– „Czy dymek papierosowy jest dobry czy zły?”

– „Komputer- korzyści i zagrożenia”

– „Bez używek, czyli zdrowy styl życia”

–  „Zajęcia integracyjne- zabawy z chustą animacyjną Klanzy, zabawy w kręgu”

– „Jak się uczyć, aby się nauczyć?”

– „Szkodliwy wpływ dymu papierosowego na organizm człowieka”

– „Co robić, aby spełniać marzenia?”

– „Jak okiełznąć stres?”

– „Jak spełniać marzenia?- sformułowanie celu wykorzystując model SMART”

     4.  Do innych działań społeczno-duchowych w naszej placówce należy wymienić:

         a. Szkolny Dzień Anioła

         b. Wspólne kolędowanie

         c. Spotkania przy choince

         d. Akcje charytatywne:

            – „Dzień Pluszowego Misia”- pluszaki dla małych pacjentów onkologicznych

            – „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

            – „Uśmiech pod choinkę”

            – „Zbiórka karmy dla psów ze wschowskiego schroniska

            – „Akcja znicz”

            – „Góra grosza”

         e. imprezy okolicznościowe

         f. działalność wolontariatu

 • Rok szkolny 2019-2020
 • Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego
 1. Zorganizowanie Dnia Anioła, Dnia Życzliwości i Dnia Miłych Słówek.
 2. Przeprowadzenie pogadanek/warsztatów na temat:
 3. „Bezpieczeństwo ucznia w szkole”
 4. „Uczeń z autyzmem w szkole”
 5. „Co to znaczy mieć szacunek do innych?”
 6. „Wykluczenie z grupy rówieśniczej. Zajęcia przeciw agresji”
 7. „Hejt”, „Używki”
 8. „Czy jesteś dobrym kolegą, koleżanką?”
 9. „Co dla Ciebie w życiu jest najważniejsze?”
 10. „Dobre wychowanie”
 11. „Dobra współpraca wśród grupy rówieśniczej”
 12. „Młodość bez uzależnień”
 13. „Pomoc niesiona drugiemu człowiekowi”
 14. „Rozpoznawanie własnych uczuć”
 15. „Bezpieczeństwo w internecie”
 16. „Ja w grupie”, „Światowy Dzień Życzliwości”
 17. „Słowa mają moc”
 18. „Tradycje świąteczne”
 19. „Dobre słowo leczy smutek”
 20. „Feryjne opowieści”
 21. „Piękne słowa na co dzień”
 22. „Ja w mojej klasie”
 23. „6 zasad odmawiania”
 24. 5 sposobów jak przestać się przejmować”
 1. Warsztaty z p. Jakubem Urbaniakiem znanym jako „Podziarany tata”, który opowiadał, jak przeciwdziałać hejtowi w dobie internetu, smartfonów, social mediów.
 2. Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych nt. zachowań konfliktowych wśród uczniów.
 3. Spotkania z policją nt. odpowiedzialności karnej nieletnich.
 4. Pielęgnowanie pozytywnych relacji rówieśniczych poprzez organizowanie wspólnych uroczystości (apele, przedstawienia teatralne, spotkania przy choince, jasełka, bal karnawałowy, imprezy okolicznościowe)
 5. Nauka asertywnej postawy i umiejętności radzenia sobie z odrzuceniem i wyobcowaniem. (warsztaty z pracownikami PPP we Wschowie pt.: „Bądź kumplem, nie dokuczaj”, „Budujemy pewność siebie”, spotkanie z psychologiem ze Stowarzyszenia Szansa w Głogowie nt. cyberprzemocy.
 6. Zorganizowanie w czasie nauki zdalnej akcji charytatywnej, której celem było wsparcie finansowe miejskiego szpitala. W sumie zebrano ok. 3500 zł.
 7. Pozyskanie dofinansowania na zakup zewnętrznego defibrylatora AED poprzez wzięcie udziału w programie Fundacji Orlen „Moje miejsce na Ziemi”. Wysokość dofinansowania: 10 000 zł.
 8. Przeprowadzenie innych działań zgodnie ze Szkolnym Planem Pracy:
 9. akcje charytatywne (Kresowe Mogiły Pradziadów Ocalmy od Zapomnienia, „Światełko na Kresy”, zbiórka maskotek dla małych pacjentów szpitali, zbiórka karmy dla czworonogów ze schroniska, „Dary pod choinkę”, „Góra grosza”,
   „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, Ołówek „dla Afryki”, „Opatrunek na ratunek”,
 10. zajęcia ruchowe pozalekcyjne: SKS-y, zajęcia sportowe z uczniami zdolnymi, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wycieczki sportowo-rekreacyjne, wyjazdy na zawody sportowe różnego szczebla, wyjazdy w ramach projektu Sportowe Lubuskie, organizacja zawodów sportowych na terenie szkoły
 11. organizacja szkoleń z praktycznej formy udzielania pierwszej pomocy skierowanych do rodziców i i ich dzieci we współpracy z OSP Wschowa
 12. spotkanie ze strażakami nt. zasad bezpiecznego korzystania ze zbiorników oblodzonych i właściwego zachowania się w razie zaistnienia pożaru
 13. projekt „I kudłate i łaciate…”, czyli nauka właściwej opieki nad zwierzętami
 14. organizacja Dni Bezpiecznego Internetu i międzyszkolnego turnieju pod nazwą: „Razem tworzymy lepszy Internet”
 15. działalność wolontariatu
 16. zajęcia z trenerami personalnymi w ramach zajęć w-fu
 17. kółko BRD
 18. spotkania z przedstawicielami zawodów stricte związanych z promocją zdrowia w ramach doradztwa zawodowego
 19. wspieranie uczniów przez nauczycieli i pedagogów w czasie nauki zdalnej, dzielenie się wiedzą o właściwym odżywianiu się oraz sposobach radzenia sobie ze stresem w sytuacji odizolowania od społeczności i zasadom BHP pracy przy komputerze
 • Rok szkolny 2020-2021
 • Działania podjęte dla rozwiązania problemu priorytetowego
 1. Wykonanie tablic informacyjnych o zasadach zachowania się uczniów podczas pandemii
 2. Zamontowanie na drzwiach każdej sali emotikonek zachęcających do noszenia maseczek i dezynfekcji rąk
 3. Zamontowanie przy każdym  wejściu do budynku szkoły sprzęt do dezynfekcji rąk oraz termometr bezdotykowy do sprawdzenia temperatury u uczniów oraz pracowników szkoły. Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych nt. właściwego użytkowania tego sprzętu.
 4. Zorganizowanie konkursu na „Najbardziej kreatywną maseczkę”, która w tym przypadku nie miała spełniać roli ochronnej, a jedynie estetyczną i artystyczną. Celem konkursu było pokazanie uczniom, że noszenie maseczki wcale nie musi być nudne. Poprzez kreatywne ozdabianie maseczki można wyrazić też swoje emocje, zainteresowania, cechy charakteru.
 5. Zorganizowanie konkursu pt. „Najciekawsze hasło dotyczące bezpieczeństwa w czasie pandemii”. Złota myśl naszej szkoły na ten rok szkolny brzmiała: „Wirus nam niestraszny, gdy maseczkę mamy i o rąk dezynfekcję wszyscy razem dbamy”
 6. Zamontowanie tablicy informacyjnej odnośnie udzielania pierwszej pomocy w dobie pandemii.
 7. Wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zasad udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED, którą udostępniliśmy za pomocą lokalnych massmediów (zw.pl, radio Elka, strona facebookowa szkoły). Organizacja konkursu polegającego na narysowaniu defibrylatora AED. Wszyscy uczestnicy otrzymali w nagrodę zestaw do  udzielania pierwszej pomocy w postaci breloka z rękawiczkami i ustnikiem.

W ramach innych działań prozdrowotnych niezwiązanych bezpośrednio  z epidemią COVID-19 nasza placówka należy wymienić:

 1. Wykonanie przez całą społeczność naszej placówki Szkolnej Księgi Promującej Zdrowie. Tytuł tejże księgi wyłoniony został na drodze konkursu i brzmi: „Jedz owoce i warzywa a będziesz zdrowy jak ryba”.
 2. Materiały prozdrowotne opracowywane przez szkolną pielęgniarkę i udostępniane na szkolnym profilu facebookowym. Tematy dotyczyły m.in. : cukrzycy, wpływu nikotyny na organizm człowieka, tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, dbanie o najważniejsze organy człowieka, pozytywne myślenie jako podstawa dobrego samopoczucia i wiele innych.
 3. Zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej na lekcjach wychowania fizycznego m.in. ćwiczenia rozluźniające mięśnie obciążone długotrwałym siedzeniem przed komputerem.
 4. Szkolne lekcje w-fu z morsowania online jako naturalnym sposobem budowania odporności organizmu.
 5. Przygotowywanie na lekcjach zdalnych jak i stacjonarnych zdrowych posiłków.
 6. Zorganizowanie konkursu na najciekawszy plakat nt. szkodliwego oddziaływania palenia papierosów na organizm człowieka.
 7. Stworzenia Szkolnej Rzeki Marzeń przez uczniów.
 8. Organizacja imprez okolicznościowych, akcji charytatywnych, przedstawień teatralnych online i stacjonarnie, realizacja programów edukacyjnych:
 9. Projekt: „I kudłate i łaciate- nasi ulubieńcy”
 10. Akcja: „Cała szkoła do hymnu”
 11. Dzień Dinozaura, Dzień Kota, Dzień Pączka, Dni Bezpiecznego Internetu,
 12. Akcje charytatywne dla chorej Marysi na SMA typu 1 i dla dzieci onkologicznych
 13. Ptasia stołówka w ramach akcji: „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”
 14. Dzień Kibica.

D. Informacja na temat monitorowania planu działań SzPZ:

 • Rok szkolny 2018-2019
 • Sposób monitorowania: opracowanie planu pracy SzPZ, harmonogramu imprez  i uroczystości, raporty śródroczne i roczne, obserwacja zajęć przez dyrekcję, pisanie sprawozdań, adnotacja podjętych działań w dziennikach lekcyjnych i planach wychowawczych, karty wycieczek, protokoły z egzaminów i akcji organizowanych na terenie szkoły, analiza podejmowanych działań przez zespół ds. promocji zdrowia, publikacja działań na stronie internetowej szkoły i profilu na facebooku, dokumentacja pedagoga szkolnego.
 • Rok szkolny 2019-2020
 • Sposób monitorowania: opracowanie planu pracy SzPZ, harmonogram imprez  i uroczystości, raporty śródroczne i roczne, obserwacja zajęć stacjonarnych i online przez dyrekcję, pisanie sprawozdań, adnotacja podjętych działań w dziennikach lekcyjnych i planach wychowawczych, karty wycieczek, protokoły z egzaminów i akcji organizowanych na terenie szkoły, analiza podejmowanych działań przez zespół ds. promocji zdrowia, publikacja działań na stronie internetowej szkoły i profilu na facebooku, dokumentacja pedagoga szkolnego.
 • Rok szkolny 2020-2021
 • Sposób monitorowania: opracowanie planu pracy SzPZ, harmonogram imprez i uroczystości, raporty śródroczne i roczne, obserwacja zajęć stacjonarnych i online przez dyrekcję, pisanie sprawozdań, adnotacja podjętych działań w dziennikach lekcyjnych i planach wychowawczych, protokoły z egzaminów i akcji organizowanych na terenie szkoły, analiza podejmowanych działań przez zespół ds. promocji zdrowia, publikacja działań na stronie internetowej szkoły i profilu na facebooku, dokumentacja pedagoga szkolnego.

E. Informacja na temat monitorowania samopoczucia społeczności szkolnej:

 • Rok szkolny 2019-2020
 • Sposób monitorowania:  badania ewaluacyjne „Badanie klimatu społecznego szkoły”

Wyniki monitorowania: w załączeniu RAPORT BADAŃ KLIMATU SPOŁECZNEGO SZKOŁY – 2014r.(zał. 1)

F. Ewaluacja działań ujętych w planach SzPZ (narzędzia, wnioski):

 • Rok szkolny 2018-2019
 • Narzędzia użyte do ewaluacji (wymienić):

obserwacja, rozmowy, analiza dokumentów

 • Wnioski z działań:

Wzrost świadomości wśród społeczności szkolnej wpływu prowadzenia zdrowego trybu życia na samopoczucie zarówno te fizyczne jak i psychiczne, uświadomienie uczniów o szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych, pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i wzmocnienie asertywnej postawy uczniów wobec pokus płynących ze środowiska zewnętrznego, uświadomienie rodziców i dzieci o tym, jak dbać o bezpieczeństwo siebie i innych osób w naszym otoczeniu.

 • Rok szkolny 2019-2020
 • Narzędzia użyte do ewaluacji (wymienić):

– ankiety dla uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

– obserwacja i rozmowy z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły

 • Wnioski z ewaluacji (wymienić):

Mocne strony szkoły:

 • Nauczyciele utrzymują dobre relacje z uczniami i ich rodzicami.
 • Rodzice są zadowoleni, że ich dzieci chodzą do naszej szkoły.
 • W szkole panuje ład i porządek.
 • Pracownicy niepedagogiczni otrzymują wsparcie ze strony nauczycieli i dyrekcji szkoły.
 • Uczniowie znają prawa ucznia, reguły pracy oraz kryteria oceniania.

Słabe strony szkoły:

 • W szkole występuje zjawisko zachować konfliktowych.
 • Poszczególni członkowie społeczności szkolnej wyrażają chęć większego wpływu na funkcjonowanie szkoły.
 • Uczniowie i nauczyciele są przeciążeni obowiązkami i czują się zestresowani.

Elementy wymagające poprawy:

 • Praca nad poprawą relacji między uczniami (wyeliminować dokuczanie wśród uczniów)
 • Praca nad radzeniem sobie ze stresem związanym z nauką, obowiązkami i kontaktami interpersonalnymi wśród uczniów.
 • Hałas w szkole, ciężkie plecaki.
 • Praca nad radzeniem sobie ze stresem związanym z pracą, obowiązkami i motywacją wśród nauczycieli.
 • Zbyt duża ilość kartkówek i sprawdzianów.
 • Problem z wygospodarowaniem sobie czasu wolnego na odpoczynek i relaks zarówno u uczniów jak i nauczycieli.
 • Problem u uczniów z ograniczeniem czasu spędzanego przy komputerze, na oglądaniu telewizji.
 • Efekty podjętych działań:

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej spowodowanym epidemią koronawirusa odstąpiono od przeprowadzenia ewaluacji podjętych działań na drodze ankiet. W sprawozdaniu rocznym opisano szczegółowo wszystkie działania podjęte przez placówkę dla osiągnięcia poprawy wyłonionego problemu priorytetowego.

 • Rok szkolny 2020-2021
 1. Narzędzia użyte do ewaluacji (wymienić):

 – obserwacja, rozmowy, analiza dokumentów

2. Wnioski z ewaluacji:

Większość uczniów jest świadomych zagrożeń związanych z COVID-19. Dzieci znają zasady bezpieczeństwa, zachowują dystans społeczny i przestrzegają zasady dezynfekcji rąk oraz noszą maseczki.

CZĘŚĆ II

 1. Opis stopnia akceptacji środowiska dla idei SzPZ (w tym stopień świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej, rodziców, pracowników niepedagogicznych):

Działania podejmowane w ramach idei SzPZ w naszej placówce spotykają się z akceptacją zarówno uczniów jak i rodziców. Punktem wyjścia każdego przedsięwzięcia jest dyskusja i analiza sytuacji szkoły na zespole ds. promocji zdrowia, która następnie przedstawia swoje pomysły Radzie Pedagogicznej. Nauczyciele chętnie angażują się, podsuwają niejednokrotnie swoje pomysły. Dzięki temu nasza praca jest bardziej skoordynowana. Uczniowie również aktywnie uczestniczą w proponowanych przez nas działaniach, co ma wpływ na integrację naszej wspólnoty szkolnej. Dobrym przykładem jest akcja charytatywna na rzecz szpitala we Wschowie. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej i nauki zdalnej udało nam się przeprowadzić akcję, w którą zaangażowani byli uczniowie, rodzice, nauczyciele, cała społeczność szkolna. Udało nam się zebrać ok. 3500 zł. Świadczy to o tym, że mimo trudności potrafimy się zmobilizować i zdziałać coś dobrego.   

 • Informacja na temat szkoleń dla (wymienić szkolenia, podać rok):
 • Rady Pedagogicznej:

– Ochrona danych osobowych- 2018r.

– Pierwsza pomoc- 2019r.

– „Jak tworzyć i rozwijać Szkołę Promującą Zdrowie” 2019r.

       –  Szkolenie z pracy zdalnej i nauczania zdalnego” 2020r.

      – „Szkolenie ABC kompetencji kluczowych” 2019r.

      – Style komunikacji w pracy nauczyciela (trudny rodzic) 2020r.

      – Lekcja on-line. Przykładowe narzędzia wraz z analizą narzędzi i treści zadań 2021r.

      – Praca w klasie zróżnicowanej 2020r.

      – Gamifikacja- gry edukacyjne wykorzystywane na lekcjach zdalnych 2021r.

      – Szkolenie dotyczące platformy Google Classroom 2020r.

 • Uczniów:

Rok szkolny 2018-2019 warsztaty:

– „Czym jest przemoc rówieśnicza i jakie są jej rodzaje?”

– „Stres- przyczyny i sposoby na jego rozładowanie”

– „Czym jest przyjaźń. Jak być przyjacielem?”

– „Stres- wróg czy sprzymierzeniec?”

– „Jaki jestem, jaka jestem?- cechy dobrego kolegi, dobrej koleżanki”

– „Techniki skutecznego uczenia się”

– „Napoje energetyzujące- niebezpieczna moda”

– „Szkodliwy wpływ papierosów i e-papierosów na organizm człowieka”

– „Szkodliwy wpływ alkoholu na organizm człowieka”

– „Czy dymek papierosowy jest dobry czy zły?”

– „Komputer- korzyści i zagrożenia”

– „Bez używek, czyli zdrowy styl życia”

–  „Zajęcia integracyjne- zabawy z chustą animacyjną Klanzy, zabawy w kręgu”

– „Jak się uczyć, aby się nauczyć?”

– „Szkodliwy wpływ dymu papierosowego na organizm człowieka”

– „Co robić, aby spełniać marzenia?”

– „Jak okiełznąć stres?”

– „Jak spełniać marzenia?- sformułowanie celu wykorzystując model SMART”

–  Spotkania z higienistką szkolną młodszych dzieci: „Jak dbać o jamę ustną, aby mieć zdrowe zęby i świeży oddech?”

– Zajęcia w ramach antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt.: „Bieg po zdrowie”, którego pomysłodawcą był Główny Inspektorat Sanitarny

      Rok szkolny 2019-2020 warsztaty:

 1. „Bezpieczeństwo ucznia w szkole”
 2. „Uczeń z autyzmem w szkole”
 3. „Co to znaczy mieć szacunek do innych?”
 4. „Wykluczenie z grupy rówieśniczej. Zajęcia przeciw agresji”
 5. „Hejt”, „Używki”
 6. „Czy jesteś dobrym kolegą, koleżanką?”
 7. „Co dla Ciebie w życiu jest najważniejsze?”
 8. „Dobre wychowanie”
 9. „Dobra współpraca wśród grupy rówieśniczej”
 10. „Młodość bez uzależnień”
 11. „Pomoc niesiona drugiemu człowiekowi”
 12. „Rozpoznawanie własnych uczuć”
 13. „Bezpieczeństwo w internecie”
 14. „Ja w grupie”, „Światowy Dzień Życzliwości”
 15. „Słowa mają moc”
 16. „Tradycje świąteczne”
 17. „Dobre słowo leczy smutek”
 18. „Feryjne opowieści”
 19. „Piękne słowa na co dzień”
 20. „Ja w mojej klasie”
 21. „6 zasad odmawiania”
 22. 5 sposobów jak przestać się przejmować”
 23. Tworzenie serdecznej”
 24. Warsztaty z p. Jakubem Urbaniakiem znanym jako „Podziarany tata”, który opowiadał jak przeciwdziałać hejtowi w dobie internetu, smartfonów, social mediów.
 25. Nauka asertywnej postawy i umiejętności radzenia sobie z odrzuceniem i wyobcowaniem (warsztaty z pracownikami PPP we Wschowie pt.: „Bądź kumplem, nie dokuczaj”, „Budujemy pewność siebie”, spotkanie z psychologiem ze Stowarzyszenia Szansa w Głogowie nt. cyberprzemocy

– utrwalenie zasad pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu ,,Ratujemy i uczymy ratować” – szkolenia w klasach I – III zajęcia cykliczne odbywające się co roku

– szkolenia z pierwszej pomocy organizowane we współpracy z OSP Wschowa

– pogadanki z przedstawicielami policji odbywające się co roku nt. odpowiedzialności karnej nieletnich

– szkolenia strażaków PSP Wschowa z cyklu „Bezpieczne ferie”

 • Rodziców:

– szkolenie dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa pracy z komputerem w czasie nauki zdalnej 2020r.

– szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa ucznia na terenie szkoły i poza nią w czasie pandemii.2020r.

 • Pracowników niepedagogicznych:

– szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem defibrylatora AED 2020r.

– szkolenie BHP (co roku)

– Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED- 2020r.

 • Informacja na temat współpracy z rodzicami
 • Cotygodniowe konsultacje przedmiotowe z rodzicami nt. osiągnięć edukacyjnych uczniów czy też problemów edukacyjnych
 • Zebrania z rodzicami zgodnie z harmonogramem
 • Rozmowy telefoniczne wychowawców, pedagogów, spotkania z dyrekcją
 • Współpraca z rodzicami przy organizacji imprez tj. komers czy festyn szkolny
 • Zapraszanie rodziców na imprezy klasowe, szkolne
 • Informacja na temat współpracy ze środowiskiem lokalnym:
 • Współpraca z PiM we Wschowie- udział uczniów w konkursach, wyjazdy na półkolonie.
 • Współpraca z gminnymi szkołami podstawowymi- organizowanie konkursów i imprez sportowych na szczeblu gminnym na terenie naszej placówki jak i udział w tych imprezach w innych szkołach.
 • Współpraca z PSP Wschowa- szkolenia strażaków w ramach programu „Bezpieczne ferie”, nauka prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem, załamania lodu itp., pokazanie specyfiki pracy strażaków.
 • Współpraca z OSP Wschowa- szkolenia z udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED kierowane do uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 • Współpraca z Komendą Policji- edukowanie uczniów o niebezpieczeństwach na drodze, w sieci jak i w kontaktach bezpośrednich, pogadanki o konsekwencjach prawnych wobec niewłaściwych zachować osób nieletnich, przybliżenie specyfiki pracy funkcjonariuszy Policji, udział policjantów w egzaminie BRD organizowanym na terenie naszej szkoły.
 •  Współpraca z Biblioteką Miasta i Gminy Wschowa- udział uczniów w licznych konkursach, prelekcjach, warsztatach organizowanych przez bibliotekę, spotkaniach z autorami książek.
 • Współpraca z Muzeum Ziemi Wschowskiej- udział w wystawach i imprezach kulturalnych a także lekcjach muzealnych.
 • Współpraca z CKiR we Wschowie- udział w imprezach lokalnych i sportowych, możliwość uczestniczenia w spektaklach teatralnych, przeglądach , koncertach, uroczystościach państwowych i miejskich, w przedstawieniach o tematyce profilaktycznej, udział w uroczystościach gminnych i w miejskich imprezach świątecznych takich jak Jarmark Bożonarodzeniowy.
 • Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej- dożywianie uczniów, bezpośredni kontakt z asystentami rodzin, monitorowanie sytuacji domowej uczniów, wsparcie finansowe i materialne uczniów z ubogich rodzin.
 • Współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- udział klas młodszych w pogadance nt. zasad bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym oraz bezpiecznej pracy z maszynami rolniczymi przeprowadzonej przez przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz konkursie plastycznym na temat: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”.
 • Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Wschowa- realizacja projektów ogłaszanych przez Burmistrza, zapewnienie odpowiedniej pomocy, sprzętu, stypendiów dla najlepszych uczniów w nauce i uzdolnionych sportowo.

CZĘŚĆ III

Opis sposobu współpracy szkoły ze służbą zdrowia:

· Współpraca z Poradnią Stomatologiczną ,,Ka-dent’’- pani higienistka prowadziła liczne pogadanki w uczniami klas I-III nt. pielęgnacji uzębienia

· Współpraca z pielęgniarką szkolną: przeprowadzenie testów przesiewowych uczniów klas I – 7 lat, klas III – 10 lat, klas V – 12 lat. , udzielanie pierwszej pomocy doraźnej  w nagłych wypadkach oraz zachorowaniach, przygotowanie uczniów do szczepień ochronnych, przeprowadzenie fluoryzacji, kontrola czystości uczniów celem zapobiegania wszawicy, edukacja zdrowotna –pogadanki w klasach dotyczące higieny ciała i zdrowego stylu życia, przygotowywanie materiałów prozdrowotnych i udostępnianie ich na profilu facebookowym szkoły, sporządzanie protokołów powypadkowych.

· Realizacja programu „Ratujemy i uczymy ratować”

· Wolontariat uczniów naszej szkoły w Nowym Szpitalu we Wschowie (opieka nad pacjentami- przynoszenie jedzenia)

· Spotkania z przedstawicielami służby zdrowia w ramach doradztwa zawodowego (spotkania z ratownikami medycznymi na terenie szpitala)

· Zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz szpitala we Wschowie w związku z epidemią koronawirusa, w efekcie której zebrano ok. 3500 zł.

CZĘŚĆ IV

Dokumentacja z przebiegu pracy SzPZ (wymienić nazwy dokumentów):

 1. Opis działań prozdrowotnych szkoły/placówki starającej się o przystąpienie do Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 2. Karta zgłoszenia szkoły do Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie wraz z informacją o placówce.
 3. Plan działań szkoły na rok szkolny 2018-2019.
 4. Ankiety uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz opis wyników autoewaluacji.
 5. Sprawozdanie z działań prozdrowotnych w roku szkolnym 2018-2019.
 6. Plan działań szkoły na rok szkolny 2019-2020.
 7. Sprawozdanie z działań prozdrowotnych w roku szkolnym 2019-2020.
 8. Prezentacja dorobku szkoły przedstawiona na forum SzPZ 26.11.2019.
 9. Plan działań szkoły na rok szkolny 2020-2021.
 10. Sprawozdanie z działań prozdrowotnych w roku szkolnym 2020-2021.
Skip to content