Poniżej zamieszczone są zestawy arkuszy egzaminacyjnych (źródło: CKE).

https://cke.gov.pl

język polski (30.03.2020):

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100) _wersja X

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP_400)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OPOP_500)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OPOP_660)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP_700)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP_800)


matematyka (31.03.2020):

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100) _wersja X
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP_200)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP_400)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OMAP_500)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych (OMAP_660)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP_700)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800)


język angielski (01.04.2020):

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP_100) _wersja X
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP_200)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP_400)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJAP_500)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OJAP_660)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP_700)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP_800)

Język francuski – 1.04.2020 r.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJFP_100)_wersja X
Język hiszpański – 1.04.2020 r.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJHP_100)
Język niemiecki – 1.04.2020 r.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP_100) _wersja X
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP_200)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP_700)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP_800)
Język rosyjski – 1.04.2020 r.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJRP_100) _wersja X
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJRP_700)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP_800)
Język włoski – 1.04.2020 r.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP_100) _wersja X
Skip to content