Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z „Mitologii greckiej i rzymskiej” i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Polonistycznej skierowanej dla uczniów klas IV – VIII. Nadrzędnym celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej oraz pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji, a także stworzenie możliwości sprawdzenia swoich umiejętności. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i w budynku
Skip to content