Szkoła zapewnia naukę na wysokim poziomie. Wszystkie pracownie dydaktyczne są wyposażone w tablice interaktywne.

Szkoła posiada: 

 • gabinet logopedy
 • gabinet terapii
 • gabinet pedagoga
 • salę gimnastyki korekcyjnej 
 • małą salę gimnastyczną
 • dużą salę gimnastyczną
 • mobilną pracownię internetową dla klas I – III
 • pracownia komputerową 
 • pracownię językową
 • bibliotekę
 • czytelnię, w której działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
 • harcówkę 
 • świetlicę szkolną – czynną od godziny 6:30 – 16:30
 • stołówkę
Skip to content