Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 realizowali projekt „Od małej do wielkiej historii”. Poznawali etapami historię naszej Wielkiej i Małej Ojczyzny. Wędrowali śladami Powstania Wielkopolskiego przez Wijewo, Brenno, Włoszakowice, Bukówiec Górny, Mochy, Zbarzewo i Dłużynę. W nietypowy sposób poznawali swoją Ojczyznę. Poznali życiorysy działaczy niepodległościowych jak Jan Metelski, Antoni Borowiak, Anna Lassocińska, Stanisław Voelkel i wielu innych
Na spotkanie z uczniami przybył mieszkaniec Leszna, wnuk Stanisława Voelkla Janusz Skrzypczak. W barwny, ciekawy sposób opowiedział historię rodzinną, przywiózł także zdjęcia dziadka powstańca.
W spotkaniu uczestniczyły dyrektorki szkoły z Wijewa, dyrektorzy SP 1 i SP 2 oraz przewodniczący Civitas Christiana.
Po wysłuchaniu opowieści wszyscy uczestnicy spotkania zwiedzali bardzo interesującą wystawę pamiątek po powstańcach wielkopolskich. Wystawa czynna będzie do 24 stycznia br.
Spotkanie, żywą lekcję historii naszej Małej Ojczyzny, zorganizowała nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 Agnieszka Mały wspólnie z dyrektorem Biblioteki Publicznej i pracownikami.

Skip to content