Oferta

OFERTA

Szkoła zapewnia naukę na wysokim poziomie. Wszystkie pracownie dydaktyczne są wyposażone w tablice interaktywne. Szkoła posiada:

 • gabinet logopedy
 • gabinet terapii
 • gabinet pedagoga
 • salę gimnastyki korekcyjnej 
 • małą salę gimnastyczną
 • dużą salę gimnastyczną
 • mobilną pracownię internetową dla klas I - III
 • pracownia komputerową
 • pracownię językową
 • bibliotekę
 • czytelnię, w której działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
 • harcówkę
 • świetlicę szkolną - czynną od godziny 6:30 - 16:30
 • stołówkę

SZKOŁA ZAPEWNIA BOGATĄ OFERTĘ ZAJĘĆ DODATKOWYCH. ZOBACZ

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa