Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemMediabox_ck has a deprecated constructor in /home/sp2wschowa/domains/sp2wschowa.pl/public_html/nowa/plugins/system/mediabox_ck/mediabox_ck.php on line 12
Działalność
Działalność

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sig has a deprecated constructor in /home/sp2wschowa/domains/sp2wschowa.pl/public_html/nowa/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 18

 „…biblioteka na miarę

człowieka to znaczy także

biblioteka radosna”

                                                                     (Umberto Eco)

Nasza biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli bibliotekarzy i innych nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy i rozwijają swoje zainteresowania. Jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej. Od roku szkolnego 2007/2008 jest również Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

              Biblioteka mieści się na parterze szkoły w dwóch pomieszczeniach.

 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czynne codziennie w godzinach otwarcia czytelni.

 INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

Jesteśmy świadkami niezwykłego zjawiska:
z jednej strony biblioteka gości u siebie Internet, co widać w czytelniach, z drugiej - Internet jest gospodarzem biblioteki. W sieci znajdują się ogromne ilości informacji, całe archiwa historii łacińskiej.”

                                                                                                                                                            Umberto Eco

Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele!

             W roku szkolnym 2007/2008 biblioteka nasza otrzymała sprzęt komputerowy. Stało się to możliwe dzięki realizacji kolejnej edycji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych
i Pedagogicznych”
, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Biblioteka została wyposażona w cztery komputery z profesjonalnym, edukacyjnym oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne.

                Co to oznacza dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły?...

…Sprzęt jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie mogą korzystać z komputerów, znajdujących się w centrum w godzinach otwarcia czytelni. Dzięki nim można wyszukiwać informacje na określony temat, korzystając z zasobów Internetu, a także edukacyjnych programów multimedialnych, znajdujących się w naszej bibliotece.

Uczniowie powinni pamiętać, że Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy celom edukacyjnym, czyli poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy.

Oznacza to, że sprzęt komputerowy nie jest przeznaczony do gier komputerowych, chatów, wysyłania sms-ów, czy prywatnych wiadomości e-mailowych, gdyż nie takim celom służy.

                ICIM stwarza wiele możliwości poznawczych. Pamiętać jednak należy, że aby służył wszystkim użytkownikom jak najdłużej, należy zachować wszelkie zasady użytkowania, które nie uszkodzą sprzętu. Dokładne zasady korzystania z ICIM znajdują się w regulaminie, z którym każdy użytkownik powinien się zapoznać i którego bezwzględnie należy przestrzegać.

Dzięki posiadaniu ICIM, zdobywanie i poszerzanie wiedzy stanie się ciekawsze.

Zatem zapraszamy wszystkich do korzystania z tych możliwości.

  REGULAMIN ICIM

Opiekunem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest nauczyciel bibliotekarz.

Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.

Centrum jest czynne w godzinach otwarcia czytelni biblioteki szkolnej z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.

Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM (data, godzina, nazwisko, imię, klasa, numer  stanowiska).

Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.

Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez  podejmowania samowolnej próby naprawy.

Z encyklopedii, słowników, innych programów i baz danych zakupionych przez szkołę uczniowie korzystają wyłącznie na  miejscu.

Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom  biblioteki.

Z nagrywarki CD – Rom może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna centrum.

Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz.

Zabrania się:

  - dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,

  - instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych (np. Tlen, Gadu-Gadu itp.),

  - wysyłania wiadomości tekstowych sms,

  - kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,

  - korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,

  - korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych

Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.

W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa