Z wizytą w Koczurach

Z WIZYTĄ W KOCZURACH

Dnia 3 października 2018 roku klasy II b i II c udały się na wycieczkę dydaktyczną do lasu. Uczniowie odwiedzili ścieżkę przyrodniczo-leśną oraz zapoznali się z "Ochronką dla zwierząt w Koczurach” pod kierunkiem pana leśniczego, który pokazał dzieciom otoczenie ścieżki, bór sosnowy, fragment torfowiska, zarastające bagna i pomniki przyrody. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników wycieczki cieszyła się ,,Ochronka dla zwierząt”.
Z bliska dzieci mogły zobaczyć zwierzęta leśne, którym działanie człowieka lub kontuzja uniemożliwiły życie w naturze. Na zakończenie dzieci posadziły drzewko, które nazwały - Brzózka Zuzka.

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa