Wybory do Samorządu Uczniowskiego

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W czwartek, 08.11.2018 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były one 7– dniową kampanią wyborczą, podczas której wszyscy uczniowie mogli zapoznać się z sylwetkami kandydatów do władz naszej szkoły.

            Zgodnie z ordynacją wyborczą zapisaną w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego w środę nastała cisza wyborcza. Wybory nadzorowała komisja

w składzie: Pola Glapa (VI d), Klaudia Paszczyńska (VI d), Amelia Krysa (VIII c), Aleksandra Kopeć (VIII c).

            Podczas lekcji uczniowie każdej klasy, pod opieką nauczycieli, odwiedzili lokal wyborczy, by oddać głos na swojego wybranego kandydata. W głosowaniu brało udział 620 uczniów. Oddano głosów ważnych 518 i 102 głosów nieważnych. Wyniki wyborów są następujące:

Lp.

Imiona i nazwiska kandydatów

Liczba oddanych głosów

1.

Maja Prymka IV e

48

2.

Julia Kulik IV b

162

3.

Nikodem Głuch V c

105

4.

Natalia Jędrzychowska V f

23

5.

Paulina Litorowicz V f

31

6.

Hanna Strząbała V f

84

7.

Natalia Korol V f

48

8.

Oliwia Polańska V c

17

Nowym przewodniczącym szkoły na rok szkolny 2018/2019 została Julia Kulik z klasy IV b.

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa