Święto Patrona Szkoły

 ŚWIĘTO PATRONA

Dnia 22 września 2017 roku odbyły się apele związane ze Świętem Patrona Szkoły, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.
Program artystyczny przygotowały panie: Renata Kokorniak i Małgorzata Grys z uczniami z klas: V d i III f. O oprawę muzyczną zadbał nauczyciel muzyki, pan Łukasz Hilarski. Przygotowani przez niego uczniowie z zespołu wokalnego FORTE zaśpiewali pieśni patriotyczne tematycznie związane z obchodzoną uroczystością. Program artystyczny był wzbogacony prezentacją multimedialną przygotowaną przez autorkę scenariusza - panią Renatę Kokorniak.

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa