Ślubowanie pierwszaków

UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH

Zgodnie z tradycją szkoły dnia 26 X 2018r. pierwszaki zostały pasowane na nowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie. Ślubowanie przebiegało w podniosłej i uroczystej atmosferze. Uczniowie klas pierwszych w swoim wystąpieniu zaprezentowali się wspaniale. Wykazali się świetną recytacją wierszyków oraz pięknym śpiewem i tańcem. W części artystycznej brali również udział uczniowie klasy VI b Milena Kaczmarek, Marta Bąk i Joachim Szell. Następnie uczniowie kl. I złożyli ślubowanie, że zawsze będą godnie reprezentować szkołę, zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem traktować kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły oraz sumiennie wykonywać obowiązki ucznia. Pan Dyrektor wręczył wychowawcom klas pierwszych pamiątkowe dyplomy dla uczniów.
Po uroczystości rodzice i uczniowie zostali zaproszeni na indywidualne pasowanie w swoich klasach. Cała uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa