Drogi do wolności w mojej małej ojczyźnie

DROGI DO WOLNOŚCI W MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE

Projekt "Drogi do wolności w mojej małej ojczyźnie" realizowany był w dniach 26-27 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie. Jego adresatami byli uczniowie klas IV-VIII.
Główne cele projektu:
- włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
- poznanie historii swojej Małej Ojczyzny w niekonwencjonalny sposób,
- gra miejska ,,Śladami Powstańców Wielkopolskich’’.
Dla wszystkich uczestników projektu niespodzianką było spotkanie z potomkiem Stanisława Voelkla, działacza wschowskiego na rzecz organizacji Powstania Wielkopolskiego w naszym powiecie, z panem Janem Skrzypczakiem.

Po spotkaniu uczniowie podzieleni zostali na 7 drużyn i pod opieką nauczycieli wzięli udział w Grze Miejskiej ,,Śladami Powstańców Wielkopolskich’’. Młodzież wykonywała różnorodne zadania związane tematycznie z hasłem gry. Przy pomocy mapy Wschowy dzieci musiały odnaleźć poszczególne miejsca . Zadania były rozmieszczone w różnych częściach naszego miasta ściśle związanych z konkretnymi działaczami zaangażowanymi w ruch oporu wobec zaborcy.
Drugiego dnia udaliśmy się na wycieczkę do Włoszakowic i Bukówca Górnego. Zwiedziliśmy dawny budynek szkoły, w 1918-1919 r., siedzibę głównego sztabu Powstania Wielkopolskiego. W Zbarzewie złożyliśmy kwiaty przy Pomniku Powstańców, a w Bukówcu Górnym byliśmy gośćmi Izby Regionalnej.

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa