Chrzest Pierwszaków 2017/2018

CHRZEST PIERWSZAKÓW

W czwartek, 16 listopada 2017 r. uczniowie najmłodszych klas wzięli udział w tradycyjnym chrzcie pierwszaka przygotowanym przez Samorząd Uczniowski. Pierwszoklasiści uczestniczyli w pięciu konkurencjach, które na wesoło miały sprawdzić, czy są już pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.
Test nie ominął również wychowawców – pani Małgosi, pani Miłki i pani Basi, których zadaniem było ubicie na sztywno piany z białka kurzego jajka. Zabawie towarzyszyła muzyka serwowana przez pana Łukasza Hilarskiego.
Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwała pani Małgorzata Kordek – opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Wszystkim zmaganiom przyglądała się Rada Starszych w składzie: pan dyrektor Ryszard Ratajczak, pani Jolanta Bryćko – dobry duch biblioteki szkolnej oraz pan Jacek Szaferski . To ona podjęła decyzję, by po odpowiednim ślubowaniu przyjąć pierwszoklasistów w poczet uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 we Wschowie. Każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek zakupiony z funduszy Rady Rodziców.

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa