Akcja "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Jak co roku wolontariusze Akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA kwestowali na wielu cmentarzach Dolnego Śląska i Opolszczyzny. W tym roku po raz pierwszy i w naszym województwie, a dokładniej mówiąc , w naszym mieście, Wschowie, dwunastu wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 2 podjęło się tego zadania. Jak zwykle spotkali się z życzliwością i hojnością ofiarodawców, z których ogromna część ma korzenie kresowe. Zebrane środki przeznaczone zostaną na ratowanie opuszczonych, często także zniszczonych polskich cmentarzy na danych Kresach I i II Rzeczypospolitej. Każdy datek przyjmujemy jako "dar serca" i wyraz pamięci o naszych przodkach.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa