Sp 2 szkołą promującą zdrowie

logo sieci szkol  Obraz1

SP 2 SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE 

Pragniemy Państwa poinformować, że w tym roku szkolnym nasza placówka została wpisana do Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W związku z tym, diagnozując potrzeby całej naszej społeczności szkolnej jak i analizując zasoby szkoły w zakresie dbania o zdrowie i dobre samopoczucie nas wszystkich, sformowaliśmy następujące priorytety na rok szkolny 2018/2019:

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej.
 2. Dbanie o higienę i bezpieczeństwo w szkole i poza nią.
 3. Wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących przed inicjacją spożywania środków psychoaktywnych.

Nad całością programu czuwa szkolny zespół ds. promocji zdrowia, w którego skład wchodzą:

 1. mgr Monika Skorupińska - szkolny koordynator ds. promocji zdrowia, nauczyciel j. niemieckiego;
 2. mgr Lucyna Biłgorajska - pedagog szkolny;
 3. mgr Joanna Haupt - nauczyciel techniki i plastyki;
 4. mgr Karolina Wnuk - Kempa - opiekun SU, nauczyciel j. angielskiego;
 5. mgr Małgorzata Świder - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 6. Rada Rodziców
 7. Samorząd Uczniowski
 8. Pielęgniarka szkolna
 9. Magdalena Ziemek- ratownik medyczny.

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa