Projekt "I kudłate i łaciate"

PROJEKT "I KUDŁATE I ŁACIATE - NASI ULUBIEŃCY"

Celem tego interdyscyplinarnego projektu jest:

  • rozwijanie wrażliwości, właściwej postawy i empatii wobec zwierząt,
  • wskazanie odpowiednich sposobów opieki nad zwierzętami,
  • poszerzenie umiejętności informatycznych, plastycznych i aktorskich,
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy w różnych źródłach informacji,
  • kształtowanie efektywnej współpracy i współdziałania w zespole,
  • wdrażanie do przygotowania i publicznego prezentowania prac przygotowanych przez uczniów.

kudlateilaciate

kudlateilaciate1

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa