Edukcja zdrowotna

ZAJĘCIA W RAMACH ANTYTYTONIOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ PT. "BIEG PO ZDROWIE"

Nasza szkoła bierze udział w programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej, który został opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Celem programu jest:

    1. opóźnienie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży;
    2. pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego;
    3. zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

edukacja zdrowotna

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa