Działania wychowawczo - profilaktyczne

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

Z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły przeprowadzono następujące zajęcia w klasach IV-VIII:

  1. „Czym jest przemoc rówieśnicza i jakie są jej rodzaje?”
  2. „Stres- przyczyny i sposoby na jego rozładowanie”
  3. „Czym jest przyjaźń. Jak być przyjacielem?”
  4. „Stres- wróg czy sprzymierzeniec?”
  5. „Jaki jestem, jaka jestem?- cechy dobrego kolegi/ dobrej koleżanki.”
  6. „Techniki skutecznego uczenia się”
  7. „ Napoje energetyzujące- niebezpieczna moda.”
  8. „ Szkodliwy wpływ papierosów i e-papierosów na organizm człowieka”
  9. „Szkodliwy wpływ alkoholu na organizm człowieka.”
  10. „”Czy dymek papierosowy jest dobry czy zły?”
  11. „ Komputer- korzyści i zagrożenia.”
  12. „Bez używek, czyli zdrowy styl życia.”

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa