Olipiada Archimedes Plus

OLIMPIADA MATEMATYCZNA ARCHIMEDES.PLUS

9 listopada 2017r w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie odbyła się XXVIII edycja olimpiady matematycznej „Archimedes.Plus”. Konkurs został organizowany w celu zwiększenia motywacji uczniów w poznawaniu tajników wiedzy matematycznej. Służy pobudzaniu i uaktywnianiu uczniów i jest sposobem podnoszenia matematycznych umiejętności uczniów w naszej szkole.

Wzięło w niej udział 131 uczniów z klas drugich, trzecich, czwartych, piątych, szóstych i siódmych. Z klas drugich i trzecich było 40 uczestników, z klas czwartych 42, z klas piątych 27, z szóstych 7 uczniów, a z siódmych15 uczniów.

68 uczniów uzyskało tytuł laureata od I do V stopnia, a 3 uczniów otrzymało tytuł laureata I stopnia z wyróżnieniem.

LAUREACI OLIMPIADY WIEDZY MATEMATYCZNEJ ARCHIMEDES.PLUS

XXVIII edycja

 Klasy III:

      1. Zofia Ciosek laureat I stopnia z wyróżnieniem- 100/100

    2. Bartosz Janczak laureat I stopnia z wyróżnieniem- 100/100 

3. Oliwier Ochocki                   laureat I stopnia 96/100

4. Julia Mrówczyńska              laureatka I stopnia-96/100

5. Kamil Krzywosz                  laureat II stopnia-92/100

6. Jan Borkowski                    laureat II stopnia-92/100

7. Joanna Szulc                        laureatka II stopnia-92/100

8. Jakub Majchrzak                 laureat II stopnia-92/100

9. Aleksandra Kierul               laureatka III stopnia-88/100

10. Dominik Dobrzyński         laureat III stopnia-88/100

11. Cyprian Szczepański         laureat III stopnia-88/100

12. Maciej Koziołek                 laureat III stopnia-88/100

13. Maciej Nogalski                 laureat III stopnia-88/100

14. Błażej Ciosek                     laureat IV stopnia-84/100

15. Wiktoria Chorążak            laureatka IV stopnia-84/100

16. Maja Buchowska               laureatka IV stopnia-84/100

17. Julia Wolny                       laureatka IV stopnia-84/100

18. Małgorzata Lutowicz         laureatka IV stopnia-84/100

19. Wojciech Fogt                    laureat V stopnia-80/100

20. Bartosz Mikołajek             laureat V stopnia-80/100

21. Mikołaj Kosiński               laureat V stopnia-80/100

22. Jerzy Gromek                    laureat V stopnia-80/100

23. Filip Burnecki                  laureat V stopnia-80/100

24. Aleksander Rzyżynski-Duchniak   laureat V stopnia-80/100

Klasy IV:

 1. Jakub Nowaklaureat I stopnia- 96/100
 2. Piotr Rogozińskilaureat I stopnia- 96/100    
 3. Łukasz Nogalskilaureat I stopnia – 96/100
 4. Amelia Twórlaureatka I stopnia – 96/100
 5. Kajetan Aleksandrowiczlaureat I stopnia – 96/100
 6. Maria Orłowska              laureatka II stopnia – 92/100
 7. Łucja Szumska                 laureatka II stopnia- 92/100
 8. Maciej Ordyński               laureat II stopnia-92/100
 9. Wojciech Giertuga           laureat II stopnia-92/100
 10. Magdalena Reszel             laureatka II stopnia-92/100
 11. Filip Myszka                    laureat III stopnia-88/100
 12. Szymon Pawlak               laureat III stopnia-88/100
 13. Oliwia Nijaka                   laureatka III stopnia-88/100
 14. Luis Leśniewski             laureat III stopnia-88/100
 15. Fabian Rybarczyk           laureat IV stopnia-84/100
 16. Szymon Orzechowski     laureat IV stopnia-84/100
 17. Aleksander Chudzik         laureat IV stopnia-84/100
 18. Tobiasz Nogalski             laureat IV stopnia-84/100
 19. Lena Lewandowska         laureatka IV stopnia-84/100
 20. Antonina Prałat               laureatka IV stopnia-84/100
 21. Piotr Fiedorowicz             laureat IV stopnia-84/100
 22. Zofia Szymańska         laureatka IV stopnia-84/100
 23. Apolonia Hubner             laureatka IV stopnia-84/100
 24. Szymon Wrąbel              laureat IV stopnia-84/100
 25. Piotr Powęski                   laureat V stopnia-80/100
 26. Zuzanna Ławniczak         laureatka V stopnia-80/100
 27. Maja Śladewska               laureatka V stopnia-80/100

Klasy V:

 1. Filip Grabarski              laureat I stopnia z wyróżnieniem-100/100
 2. Martyna Martyniuk          laureatka I stopnia-96/100
 3. Kacper Romanowicz         laureat I stopnia- 96/100
 4. Lena Wierzbińska             laureatka II stopnia-92/100
 5. Kajetan Kudła                 laureat II stopnia-92/100
 6. Filip Kąkalec                   laureat II stopnia-92/100
 7. Martyna Panicz                 laureatka II stopnia-92/100
 8. Julia Majer                       laureatka II stopnia-92/100
 9. Filip Pytliński                   laureat III stopnia-88/100
 10. Martyna Guralczyk         laureatka III stopnia-88/100
 11. Oliwia Maćkowiak         laureatka III stopnia-88/100
 12. Aleksandra Anklewicz   laureatka III stopnia-88/100
 13. Jakub Kociubiński           laureat IV stopnia-84/100
 14. Dominika Piekarczyk    laureatka IV stopnia-84/100
 15. Amelia Lenarczyk           laureatka IV stopnia-84/100
 16. Bartosz Ciosek               laureat IV stopnia-84/100
 17. Jakub Jurga                     laureat V stopnia-80/100

Klasy VI:

 1. Karolina Urbanowicz         laureatka II stopnia - 92/100
 2. Szymon Korzan               laureat III stopnia - 88/100
 3. Maria Ziemek                    laureatka IV stopnia - 84/100

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa