Konkurs matematyczny "ARCHIMEDES.PLUS"{

OLIMPIADA MATEMATYCZNA „Archimedes.Plus”

7 listopada 2018r w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie odbyła się XXX edycja olimpiady matematycznej „Archimedes.Plus”. Konkurs został organizowany w celu zwiększenia motywacji uczniów w poznawaniu tajników wiedzy matematycznej. Służy pobudzaniu i uaktywnianiu uczniów i jest sposobem podnoszenia matematycznych umiejętności uczniów w naszej szkole.

Wzięło w niej udział 117 uczniów z klas drugich, trzecich, czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych. Z klas drugich i trzecich było 20 uczestników, a z klas czwartych , piątych ,szóstych ,siódmych i ósmych 97 uczniów.

44 uczniów uzyskało tytuł laureata od I do V stopnia, a 3 uczniów-M.Martyniuk kl.VIa, J.Mrówczyńska kl.IVb, J.Gromek kl.IIIb- otrzymało tytuł laureata I stopnia z wyróżnieniem.

LAUREACI OLIMPIADY WIEDZY MATEMATYCZNEJ ARCHIMEDES.PLUS

XXX edycja- 7 listopada 2018 r.

Klasy II i III:

 1. Jerzy Gromeklaureat I stopnia z wyróżnieniem- 100/100
 2. Maciej Matelski                   laureat I stopnia-96/100
 3. Marcin Bobowski                laureat II stopnia-92/100
 4. Maja Helak                         laureat III stopnia-88/100
 5. Lena Sieniuć                      laureat IV stopnia-84/100
 6. Jagoda Kociubińska           laureatka V stopnia-80/100

Klasy IV:

 1. Julia Mrówczyńskalaureatka I stopnia z wyróżnieniem- 100/100
 2. Kamil Krzywosz        laureat I stopnia- 96/100    
 3. Jakub Hądzlik           laureat III stopnia – 88/100
 4. Wiktoria Chorążak    laureatka IV stopnia – 84/100
 5. Zofia Ciosek             laureatka IV stopnia – 84/100
 6. Dominik Dobrzyński  laureat V stopnia - 80/100
 7. Jan Borkowski          laureat V stopnia-80/100
 8. Maja Janiszewska     laureatka V stopnia-80/100
 9. Weronika Kłosowska laureatka V stopnia-80/100

Klasy V:

 1. Jakub Nowak              laureat I stopnia - 96/100
 2. Piotr Fiedorowicz        laureat II stopnia-92/100
 3. Łucja Szumska           laureatka II stopnia- 92/100
 4. Apolonia Hubner         laureatka III stopnia-88/100
 5. Tobiasz Nogalski         laureat III stopnia-88/100
 6. Filip Myszka               laureat III stopnia-88/100
 7. Oliwia Nijaka               laureatka III stopnia – 88/100
 8. Maria Orłowska           laureatka IV stopnia -84/100
 9. Magdalena Reszel       laureatka V stopnia -80/100
 10. Amelia Twór                laureatka V stopnia – 80/100
 11. Antoni Zając                laureat V stopnia- 80/100
 12. Piotr Powęski              laureat V stopnia-80/100
 13. Piotr Grys                   laureat V stopnia-80/100

Klasy VI:

 1. Martyna Martyniuk     laureatka I stopnia z wyróżnieniem - 100/100
 2. Julia Majer                  laureatka I stopnia - 96/100
 3. Kajetan Kudła              laureatka II stopnia – 92/100
 4. Lena Wierzbińska        laureatka II stopnia -92/100
 5. Oliwia Maćkowiak         laureatka II stopnia-92/100
 6. Kacper Romanowicz     laureat II stopnia-92/100
 7. Martyna Guralczyk       laureatka II stopnia-92/100
 8. Julia Chmielewska        laureatka III stopnia-88/100
 9. Mikołaj Dziubaty           laureat III stopnia- 88/100
 10. Amelia Lenarczyk         laureatka III stopnia- 88/100
 11. Dominika Piekarczyk    laureatka III stopnia- 88/100
 12. Jakub Kociubiński        laureat IV stopnia-84/100
 13. Filip Kąkalec                laureat IV stopnia-84/100
 14. Miłosz Subocz             laureat V stopnia-80/100

Klasy VII:

 1. Maria Ziemek               laureatka V stopnia-80/100

Klasy VIII:

 1. Franciszek Dobrzyński   laureat III stopnia- 88/100

men

Kuratorium oświaty

kuratoriumoswiaty

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA

wschowa