W dniach 1-3 listopada na terenie cmentarza komunalnego we Wschowie wolontariusze naszej szkoły przeprowadzili kwestę, której celem jest ratowanie polskich nekropolii na Wschodzie w ramach Akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia’’ . Nasza szkoła po raz drugi włączyła się w realizację tego zadania współpracując od kilku lat z Fundacją Studio Wschód. W Akcji tej uczestniczyło 19 wolontariuszy – uczniów kl. V – VII pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy patriotyczno – religijnej ,,Katyń’’.Przez 3 dni, do 6 oznaczonych puszek Akcji uczniowie zbierali datki. Kweście towarzyszyła przygotowana  przez p. Iwonę Zając i opiekuna grupy wystawa zdjęć naszych uczniów z prac na cmentarzach w Brodach i Hucisku Brodzkim, gdzie realizowali zadania związane z Akcją w 2016 roku. Wzbudzała ona ciekawość odwiedzających cmentarz, pełniła też rolę informatora przybliżając cel zbiórki. Akcja zakończyła się sukcesem.

Skip to content