22 października 2019 r. uczniowie klasy VIII b uczestniczyli pod opieką pani Arlety Brzostowskiej w warsztatach programowania w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i. Tomasza Zana we Wschowie. Nasi uczniowie ćwiczyli pisanie programów komputerowych w języku Python z wykorzystaniem „grafiki żółwia”. Na ekranach monitorów powstawały kolorowe wielokąty, rozety, spirale, drzewa binarne i fraktale. W ostatniej części zajęć uczniowie uruchamiali programy przygotowane przez nauczyciela Pana Krzysztofa Grabkę modyfikując je według własnych pomysłów. Efekty uzyskiwane na ekranach monitorów przyjmowane były z satysfakcją.

Skip to content