Próbny egzamin ósmoklasisty marzec 2020 – pliki

Poniżej zamieszczone są zestawy arkuszy egzaminacyjnych (źródło: CKE). https://cke.gov.pl język polski (30.03.2020): Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100) _wersja X Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi Zeszyt rozwiązań Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200) Czytaj dalej…

Skip to content