W klasie IC odbyły się zajęcia warsztatowe na lekcji przyrody w ramach Światowego Dnia Lasu. Uczniowie wykonywali prace, w których przedstawili faunę i florę lasu oraz wypełniali krzyżówki o tematyce leśnej. Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości uczniów na temat znaczenia lasów dla człowieka.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, dziecko, ludzie stoją i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, dziecko, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, dziecko i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, dziecko, ludzie stoją i w budynku
Skip to content